ข้อดีและข้อเสียของการทำธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ช่วงวัยเรียน

การมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ และคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยก็สนใจการมีกิจการที่มาจากความชอบหรือจาก passion ของตัวเองตั้งแต่ในวัยเรียน ทั้งนี้ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เตรียมใจรับทั้งด้านดีและด้านที่เป็นข้อเสียของการทําธุรกิจส่วนตัว

เรามาดูกันว่าการทำธุรกิจเป็นของตัวเองนั้น มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง

ข้อดีของการทำธุรกิจของตัวเอง

  1. เพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเอง

การทำธุรกิจของตัวเองนั้น คุณย่อมเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า มีตราโลโก้มีชื่อเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง ถ้าคุณทำได้ตั้งแต่อายุน้อย คุณก็จะยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จมากเท่านั้น นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างมาก

  1. มีประสบการณ์ที่มากกว่าคนอื่น

การทำธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุน้อย จะทำให้คุณมีประสบการณ์เติบโตทางความคิดมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน เราต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ในช่วงระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย มักเน้นการเรียนพิเศษหรือเสริมทักษะที่ชอบ เช่น เสริมภาษาที่สาม เล่นกีฬา เล่นดนตรี ฯลฯ

แต่ถ้าคุณแบ่งเวลามาลงมือทำกิจการเป็นของตัวเอง โดยไต่เต้าจากศูนย์ เรียนรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เท่ากับคุณเติบโตมากกว่าคนอื่น และมีเวลาในการลองผิดลองถูกมากกว่าคนอื่นหลายเท่า

  1. มีทักษะทางสังคมที่ดีกว่าคนอื่น

การทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้า การซื้อขายวัตถุดิบต่าง ๆ คุณจะรู้จักวิธีการเข้าสังคม เรียนรู้อุปนิสัยของคนหลากหลาย จึงเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต่างจากตำราสอน จะได้รู้ว่าจะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรอีกด้วย

ข้อเสียของการทำธุรกิจของตัวเอง

  1. มีเวลาพักผ่อนน้อยลง

การใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นของคุณจะขาดหายไปในด้านของความบันเทิง เนื่องจากคุณต้องแบ่งเวลามาทำธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น โอกาสไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า ดูหนังฟังเพลงหรือปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างอิสระจะน้อยลงอย่างมาก

  1. คุณจะมีเรื่องให้คิดตลอดเวลา

เนื่องจากคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณสร้างขึ้น เมื่อธุรกิจคุณประสบปัญหา หรือต้องทำการตลาดแข่งขันกับแบรนด์สินค้ารายอื่น โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าที่มีผู้ผลิตจำนวนมากแย่งลูกค้ากัน คุณก็จะต้องคิดหาวิธีที่จะพัฒนาบริษัทตัวเอง เพื่อให้มีอำนาจการแข่งขันได้สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากที่จะหยุดคิดแม้ในเวลาก่อนนอน คุณจึงต้องยอมรับความเสี่ยงนี้ หากจะทำธุรกิจของตัวเอง

คงเห็นได้ว่าการทำธุรกิจมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่คุณต้องประเมินว่าเหมาะกับตัวคุณหรือไม่ แต่หากได้ลองทำตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน คุณย่อมสามารถมีเวลาลองผิดลองถูกมากกว่าคนอื่น และฝึกปรับสมดุลให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเองได้ตามความเหมาะสมโดยเร็ว เราหวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจวิถีแห่งการเป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยได้ดียิ่งขึ้น