จากตัวเลขสถิติ พบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการว่างงานในปี 2020 เนื่องจากไวรัสโควิดระบาด อันทำให้บริษัทที่เป็นนายจ้างต้องปิดตัวลง มีการลดพนักงานลดเงินเดือน โบนัส ฯลฯ ทำให้มีหลายคนต้องมองหาธุรกิจส่วนตัวทำเอง ให้มีผลตอบแทนดีเพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่หายไป และยังต้องมีสภาพคล่องเพียงพอในการสร้างเม็ดเงินเข้าสู่กระเป๋าให้พอกับกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วย

การทำธุรกิจในปี 2020 นั้นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ให้รอบด้าน โดยยึดหลัก 4P ดังนี้

  1. Product

ตัวสินค้าหรือบริการของคุณต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งโดยมากแล้วลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่วัย 20-35 ปี ที่มีกำลังซื้อสูงหรือมีความสนใจซื้อสินค้าและบริการใด ๆ มักจับจ่ายกับสิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์สูง เสริมภาพลักษณ์ให้ดูดี เช่น ของใช้ DIY สินค้ากลุ่มไอที หรือเพิ่มความสะดวกสบายประหยัดเวลา เช่น บริการจัดส่งสินค้าด่วน ฯลฯ เมื่อรู้เช่นนี้ คุณก็ต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนการเริ่มต้นธุรกิจ จึงจะมีโอกาสรอดมากกว่าเจ๊ง

  1. Price

ราคาสินค้าไม่ได้หมายถึงราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง แต่หมายถึงราคาที่เหมาะสมและจับต้องได้ คือ ไม่แพงเกินไปจนเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่ราคาถูกเกินไปจนคุณไม่เหลือกำไรเลย ซึ่งคุณต้องประเมินว่าคู่แข่งทางการค้าของคุณนั้นมีสินค้าที่มีคุณสมบัติเช่นไร มีเทคนิคการตั้งราคาอย่างไร เพื่อให้คุณมีหลักการในการกำหนดราคาของตัวเอง และเพื่อให้คุณตอบลูกค้าได้อย่างชัดเจนว่า เหตุใดราคาสินค้าของคุณจึงแพงหรือถูกกว่าเจ้าอื่น

  1. Place

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในยุคนี้ ไม่ควรยึดติดว่าต้องมีพื้นที่หน้าร้านในห้างสรรพสินค้าอีกต่อไป คุณควรศึกษาช่องทางใหม่ ๆ เพราะปัจจุบันเราต่างประสบปัญหาจากไวรัสโควิดระบาด ต้องมี Social Distance เว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของคนทั้งภายในและต่างประเทศลดน้อยลง การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่มาทดแทนกัน คุณต้องใส่ใจเรียนรู้การทำ e-commerce การทำเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก หรือ Instagram เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงลูกค้าของคุณในแบบเชิงรุกมากขึ้น

  1. Promotion

การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการลดแลกแจกแถมบางช่วงเวลา เป็นสิ่งจูงใจลูกค้าเก่าและใหม่ได้เสมอ คุณอาจไปเข้าร่วมกับเว็บไซต์รวมผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากเข้าด้วยกัน เช่น Lazada ขอจัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าอื่น ๆ ผ่านทางระบบของเขา จะทำให้คุณมีโอกาสได้จำหน่ายสินค้าและเกิดการบอกต่อมากขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่า ในปี 2020 นั้น คุณจะต้องใส่ใจองค์ประกอบที่กล่าวมาให้ครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มีโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่วันนี้ และมีความมั่นคงพอจะต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ในอนาคตด้วย